Vi håller på med ett experiment där man tar 2 glas,täcker det ena glaset med aluminiumfolie, häller i varmt vatten i dem och mäter hur varma dem är. Sedan väntar man 10 min och när det har gått 10 min så mäter man igen hur varma dem är. Vi skriver ner allt som händer under hela processen.