Vi pratade i grupper om hållbar utveckling,sedan pratade vi om hållbar utveckling i helklass. Efter det kollade vi på Lilla Aktuellt där några i vår klass var med.

 

 

 

Av: Ludvig⚽️ ,Axel🤡 Alva🐷 och Pimyada🍔