Vi som skapat webben..

På Högåsskolan arbetar tre 5:or i tekniklabbet tillsammans med teknikläraren Maria Franzen. Högåsskolan ligger i Knivsta några mil söder om Uppsala. På tekniklabbet publicerar vi våra arbetsområden och innehåll och våra arbeten.

Vårt arbetssätt i teknik bygger på arbetsområden där vi startar med en förproduktion och arbetar oss igenom olika moment i studier innan vi avslutar med en slutproduktion. Hela arbetsprocessen i arbetsområden och elevernas utveckling i de olika studierna publicerar vi här på bloggen.

Koppling till läroplanen

I Läroplanen i teknik står det att:

Då alla ämnen i skolan ska samverka för att uppnå de övergripande mål och riktilinjer som finns i Lgr11 i kapitel 1 och 2 så arbetar vi i tekniklabbet även med att utveckla bland annat förmågor som samarbete, lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt och så vidare.

Syfte och mottagare

Syftet med tekniklabbet är att samla arbetsområden och lektionsinnehåll och elevarbeten. Eleverna kan lätt kika på vad som kommer att ske under arbetsområdet och specifika lektioner samt reflektera över det vi arbetat med. Eleverna får genom bloggen en arena där den kan publicera sin inlärningsprocess och får möjlighet att arbeta mot verkliga mottagare så som föräldrar, kompisar och andra som vill ta del av vårt arbete.

Uppshovsrätt

Genom att publicera och att klassrummet flyttat ut på webben har diskussioner om upphovsrätt och källa blivit en del av vår vardag. Under arbetsområdet fotografi diskuterar vi och studerar upphovsrätten. Vi som skriver på Tekniklabbet (elever och lärare) har upphovsrätt till allt material. När vi använder bilder och källor till text som inte är våra egna uppges alltid varifrån vi lånat bild eller källa till texter. Vi arbetar under licensen Creative commons. När vi lånar bilder av andra söker vi bilder som är licensierade under Creative commons.

Med bloggen lär vi oss:

hur man hanterar datorer, iPad och programvaror
vad internet ärkällkritik och upphovsrätt
netikett
synliggöra vårt arbete och arbetsprocesser
att arbeta mot verkliga mottagare
reflektera över vårt arbete
samarbeta med andra
vara stolta över vårt arbete i skolan

Vår motivering till varför vi ska vinna Webbstjärnans skoltävling.

Vi tycker att vi borde vinna Webbstjärnan för att vi genom bloggen visar att vi kan använda IT för att förmedla den glädje och magi som finns i vår bildsal och i elevernas lärande och lärandeprocess.

Väl mött

Årskurs 5 på Högåsskolan och Maria
maria.franzen@edu.knivsta.se