Syftet med lektionen är att väcka nyfikenhet och att repetera vad teknik är.

Vad är teknik?

Arbetsuppgift:

Diskutera utifrån bilderna

  1. Vad är teknik?
  2. Vilket behov uppfyller de?
  3. Vad består tekniken av?
  4. Hur gjorde man förr?

Förmågor vi övar:

Förmågan att samarbeta och diskutera.

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.